تفاوت لوله UPVC و PVC

تفاوت لوله UPVC و PVC

 

از اواسط قرن بیستم لوله‌ های پنیلید کلرید و یا PVC به بازار های تجاری و صنعتی راه یافتند، اما از PVC تنها برای لوله ها استفاده نمی شود. بلکه می توان به منظور استفاده در اسباب و اثاثیه منزل، درب ها، کناره‌ ها و مصالح ساختمانی دیگر استفاده شود. با این حال، برای لوله UPVC یک ماده ساختمانی بهتر در نظر گرفته می شود و لوله UPVC فواید بسیاری نسبت به لوله های PVC دارند.

لوله UPVC

تنها یک تفاوت لوله UPVC و PVC وجود دارد و این است که PVC حاوی (BPA Biphenol A) و ترفتالات می باشد، که دو ماده ی افزودنی هستند که آن را انعطاف ‌پذیرتر می‌کند. U در لوله UPVC مخفف Unplasticized  است، و به این دلیل که این مواد اضافی را ندارد، UPVC اغلب پلاستیک سخت نامیده می‌شود.

 

در بسیاری از نقاط جهان، نصب UPVC به طور گسترده برای لوله ‌های آب بیش از PVC استفاده می ‌شود. مواد اضافی مقاومت بالایی نسبت به فرسایش شیمیایی دارند و دیواره های صاف داخلی آن به آب اجازه می ‌دهند که به آرامی با آشفتگی کم ‌تر جریان داشته باشد. لوله UPVC نیز مقاوم به طیف وسیعی از دما های بالاتر از PVC می باشد. به دلیل سختی و سفتی آن، لوله UPVC یک ماده ساختمانی بهتر نسبت به  PVC در نظر گرفته می شود. برخی از سیستم‌ های فاضلاب از لوله ‌های UPVC ساخته شده‌ اند اما سیستم‌ های آبی کمی از آن ساخته شده‌ اند.

 

مواد شیمیایی که PVC را انعطاف ‌پذیرتر می سازند و آن را به شکل UPVC تشکیل می دهند، BPA (Biphenol A) و ترفتالات می ‌باشد. هیچ یک از این دو به شدت سمی نیستند، اما هیچکدام به طور کامل نیز غیر سمی نمی باشند. BPA تنها در غلظت ‌های بالا سمی است. با وجود این، بسیاری از محصولات مصرفی، از جمله اسباب ‌بازی ‌های کودکان، با انواع مختلف ترفتالات ها ساخته می‌ شوند.

 

سمیت مواد افزودنی ممکن است پایین باشد، اما دلیل مهمی است که منجر می شود که لوله های PVC برای انتقال آب مسکونی برای نوشیدن نامطلوب باشند. اگر از آن‌ ها در اطراف خانه استفاده شده باشد، به منظور انتقال آب مورد استفاده برای باغبانی و محوطه ‌سازی می باشد. زمانی که لوله‌ های پلاستیکی کوچک و اجزا را در دفاتر پزشک یا دندان ‌پزشکی می ‌بینید، معمولا از UPVC است.