روند نصب پوشش استخری

08 تیر 1399
روند نصب پوشش استخری

نصب پوشش استخری جدید شما باید ساده و روان باشد. موانعی مانند نردبان استخر و یا تخته شیرجه را قبل از انجام پروسه از میان بردارید.

۱. برای شروع،  پوشش استخری باید به طور موقت به سطح عرشه ایمن شود. استفاده از آب به عنوان ایمن‌ ترین و موثر ترین روش پیشنهاد شده‌ است. این کار به شما این امکان را می ‌دهد که در صورت نیاز تنظیمات مورد نیاز را برای پوشش انجام دهید. از سنگ و یا هر شی دیگری که می ‌تواند به استخر شما آسیب برساند استفاده نکنید.

۲. پوشش را بر روی سطح استخر پهن کنید. اطمینان حاصل کنید که نوار های محافظ به سمت عرشه کشیده بشوند.

۳. پوشش استخری باید به طور مساوی دور تا دور استخر را احاطه کرده باشد. ممکن است موادی از پوشش بر داخل آب بریزند.

۴. پیش از دریل کردن نقاط بست، دوباره چک کنید تا مطمئن شوید که حتی در کل محیط اطراف استخر هم همپوشانی داشته باشید.

۵. طولانی‌ ترین تسمه را که در وسط پوشش قرار دارد انتخاب کنید. به دنبال آن، ۴ اینچ از انتهای تسمه را اندازه بگیرید و آن را علامت ‌گذاری کنید.

یک سوراخ در عرشه استخر تا عمق ۱ تا ⅝ اینچ قرار دهید. آوار ها را از حفره خارج کنید. حالا میله محافظ پوشش استخری را وارد کنید و به داخل حفره ضربه بزنید و آن را با پیچ و مهره سفت کنید.

برای تمامی تسمه ها، اطمینان حاصل کنید که قلاب ‌ها با لبه‌ های رو به پایین استفاده می ‌شوند. تسمه را از شیار اول به پایین وصل کنید و بعد به سمت سوراخ مرکزی هدایت کنید. سپس، تسمه را از انتهای صاف فنر هدایت کرده و دوباره از سوراخ مرکزی به بالا ادامه دهید. تسمه را به میله محافظ بند کنید. حال این روند را در طرف مقابل آن تسمه تکرار کنید.

۶. دو تسمه در هر دو طرف تسمه محافظ انتخاب کنید. دوباره مرحله ۵ را دنبال کنید تا پوشش استخری را در امتداد طول خود حفظ کنید.

۷.سپس، تسمه مرکزی ای را انتخاب کنید که از عرض استخر عبور می‌کند. مجددا، مرحله ۵ را تکرار کنید تا تسمه ها را به میله های محافظ متصل کنید. در این مرحله، شما پوشش را در امتداد محور میانی آن در عرض و طول خود پوشش تثبیت خواهید کرد.

۸. برای ادامه روند نصب پوشش استخری دو تسمه در عرض دو طرف طولانی ‌ترین تسمه نصب‌ شده انتخاب کنید. آن ها را اندازه بگیرید، علامت‌ گذاری کنید، و سپس آن ها را به صورت مرحله ۵ ضمیمه کنید.

۹. روند نصب تسمه های باقی مانده را ادامه دهید، این کار را از قسمت های میانی انجام دهید. سپس، نقاط میله ها را علامت‌ گذاری کرده و دریل کنید.

نصب پوشش استخر  شما تکمیل شده است!